วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551


ปราสาทเซนต์แองเจโล
ปราสาทเซนต์แองเจโล ตั้งอยู่กรุงโรมประเทศอิตาลี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฮาเดรียนใช้เป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิต่างๆของโรมัน ต่อมาใช้เป็นป้อมปราการ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงโรม ตรงกลางมีป้อมทรงกลมขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 200 ฟุต เป็นงานก่อสร้างที่แข็งแรงคงทน และแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมชาวโรมันในยุคโบราณ และเป็นโบราณสถานที่สำคัญของประเทศอิตาลีด้วย

ข้อมูล www.geocities.com

ไม่มีความคิดเห็น: